5 điều thú vị về giày mọi da lộn có thể bạn chưa biết ?

Giày mọi ( Giày lười) lần đầu xuất hiện từ những năm 1930 và tới ngày nay và giờ đây giày mọi da lộn đã trở thành chuẩn mực