Quần tây, giày tây, tất vớ – Kết hợp làm sao cho hợp lý ?

Quần tây, giày tây, tất vớ - Kết hợp làm sao cho hợp lý ?. Mới nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng lại chẳng hề đơn giản. Việc